OVER ROM/S

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen West (ROM/S) is een samenwerking tussen de regiogemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling. De ROM/S is opgericht in 2005 met als doel:

-       ontwikkeling van het transportcentrum Schelluinen/West

-       herontwikkelen van de vertreklocaties

-       realiseren van vrachtwagenparkeerlocaties voor (kleine) transporteurs

Onderstaande film dateert uit de beginjaren van de ROM/S en geeft als historisch document een beeld van de problematiek en de aanpak in deze periode voor de economische crisis. 

Achtergrond

De regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden maakt deel uit van het Groene Hart. Van oudsher zijn in dit gebied veel transportbedrijven gevestigd, zowel in het groen als ik de dorpskernen. Dit is een ongewenste situatie, die alleen maar opgelost kan worden als deze regionale bedrijven een alternatief geboden kan worden. ROM/S is opgericht om dit alternatief te verwezenlijken. 

Transportcentrum Schelluinen/West

In 2009 is gestart met de ontwikkeling van de eerste fase van het Transportcentrum Schelluinen/West. De eerste fase heeft een omvang van 18 hectare. Inmiddels is hiervan bijna 11 hectare uitgegeven aan evenveel bedrijven. Voorwaarde voor vestiging op het transportcentrum is dat bedrijven passen onder het label transport, logistiek en distributie. Daarnaast is van belang dat een bedrijf;

-       afkomstig is uit de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

-       een knelpuntbedrijf is in de zin van milieu, verkeer over bedrijfsvoering

-       past binnen de milieucategorie 3

Naar verwachting wordt eind 2022 gestart met de uitgifte van de tweede fase van het Transportcentrum. Deze tweede fase omvat 4 hectare.

Vrachtwagen parkeerlocaties

Omdat het transportcentrum geen ruimte biedt aan eigenrijders en kleine bedrijven was het tevens een taak van ROM/S om in de regio vrachtwagen parkeerlocaties te realiseren. Uiteindelijk zijn dergelijke voorzieningen ontwikkeld op Gelkenes (Groot Ammers) en in Gorinchem (Spijksedijk). Chauffeurs en/of eigenaren van vrachtwagens konden hier op jaarbasis een parkeerplaats huren. Het vrachtwagenparkeerterrein op Gelkenes is in 2019 afgestoten en inmiddels is ook het laatste terrein in Gorinchem dat nog beschikbaar was overgedragen aan de gemeente.

Herontwikkeling vertreklocaties

Wanneer een bedrijf vanuit een groene locatie of een dorpskern naar het Transportcentrum verplaatst, is het van belang dat een goede bestemming wordt gevonden voor de vertreklocatie. Ten eerst om te voorkomen dat zich hier (opnieuw) een ongewenste ontwikkeling aandient, ten tweede om te bereiken dat de eigenaar van deze locatie hier investeringsruimte mee genereert. Doorgaans is hiervoor een bestemmingsplanwijziging nodig. ROM/S bewilligt in dergelijke situaties. Onderstaande prent is een theoretisch schetsvoorbeeld van een stedenbouwkundig alternatief voor een vertreklocatie.

 

Vertreklocatie Firma Vlot te Hardinxveld-Giessendam