Laatste kavels.......

Bedrijventerrein Schelluinen-West raakt uitverkocht. De laatste kavels in de eerste fase zijn op de zichtkavel langs de provinciale weg na, gereserveerd of zo goed als verkocht. Binnenkort worden twee koopovereenkomsten getekend met regionale bedrijven, samen goed voor  3 hectare grond. De notariële  leveringen zullen niet lang daarna in 2017 plaatsvinden. Dat betekent dat er met de reservering van de overige kavels  geen vrije kavels meer zijn in de eerste fase. Het moment is dan ook voor ROM/S en de gemeente Giessenlanden aangebroken om te kijken naar de uitwerking van de tweede fase van het bedrijventerrein aan de westzijde langs de rondweg. Met een bescheiden 4 hectare wordt hier na afronding van de planologische procedure naar verwachting in de 2e helft van 2018 nog aanvullend ruimte geboden voor enkele bedrijven.