Juni 2021: uitgifte kavels tweede fase bedrijventerrein Schelluinen-West 2021

 

De voorbereiding van het bestemmingsplan voor de 2e fase heeft enkele jaren in beslag genomen, maar naar verwachting is de besluitvorming eind 2021 gereed. Dat betekent dat er dan een onherroepelijk bestemmingsplan ligt als juridische basis voor de vestiging van enkele bedrijven uit de transportsector of daaraan gelieerde bedrijven. De benodigde gronden zijn daartoe door ROM/S inmiddels aangekocht. Het de bedoeling dat er ruim water en groen ruim wordt aangelegd, deels als compensatie voor de nieuwe bebouwing en verharding. De oppervlakte van de uitbreiding met de 2e fase bedraagt een kleine vier hectare en dat biedt ruimte aan twee tot drie bedrijven. De belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein heeft zich vertaald in een wachtlijst omdat de eerste fase geen ruimte meer biedt. Belangstellenden voor een kavel kunnen zich melden bij ROM/S.  De thans geregistreerde vraag lijkt overigens meer dan voldoende om de kavels te kunnen verkopen. Met deze uitbreiding van Schelluinen West is het bedrijventerrein grotendeels zoals oorspronkelijk gepland voltooid; een verdere uitbreiding is niet aan de orde.

 

Schelluinen juni 2021