Hans de Baat Olieproducten BV gaat uitbreiden

Hans de Baat Olieprodukten BV is inmiddels ruim een jaar operationeel op Schelluinen-West. Volgens de directie was dit logistiek een verantwoorde beslissing vanwege de ligging bij de Noord-Zuidverbinding via de A27 en West-Oostverbinding via de A15.

Op de kavel van 6.500 m2 met 2.200 m2 bebouwing loopt het bedrijf nu al tegen de grenzen aan. De voornaamste oorzaak is de in gebruik name van de eigen plant om AdBlue te produceren. Enerzijds wordt de parkeergarage voor de ADR tankwagens  efficiënter benut om deze overdag als laadstraat voor de AdBlue te laten functioneren. Anderzijds is de opslag hal te klein voor de  huidige voorraad smeermiddelen.  

De AdBlue wordt opgeslagen in 7 tanks van 25.000 liter en voor de AdBlue produktie wordt ureum gebruikt  welke in big bags per zeecontainers vanuit bv China  worden aangeleverd. Om de grote stroom ureum verantwoord te kunnen verwerken is uitbreiding noodzakelijk.

Hiervoor heeft Hans de Baat Olieprodukten BV onlangs het voorlopige koopcontract getekend voor het buurperceel van 4000 m2. Deze kavel zal voor het grootste deel worden bebouwd ten behoeve van op- en overslag mogelijkheden.