verkoop-17-4-2019.jpg

KAVELS OP TRANSPORTCENTRUM SCHELLUINEN WEST

Bovenstaand kaartje met de nog beschikbare en verkochte kavels is beschikbaar onder het tabblad downloads. De meeste kavels in de eerste fase zijn verkocht of in optie; inmiddels is de zichtkavel langs de Provinciale weg ook verkocht. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2020 een tweede fase van bescheiden omvang (4 hectare) aan de westzijde van het bedrijventerrein wordt ontwikkeld.

Kwaliteiten bedrijventerrein

Het transportcentrum Schelluinen/West kan als volgt worden gekenmerkt:

 • Gericht op bedrijven op het gebied van transport, logistiek en distributie
 • Bedoeld voor regiogebonden bedrijvigheid
 • Toelating tot en met milieucategorie 3
 • Vanaf € 185,00 ex b.t.w. per m²
 • Gelegen nabij kruispunt A15 / A27
 • 22 hectare netto bedrijventerrein in twee fasen
 • Zichtlocatie vanaf de N-216
 • Kavels fase 2 vanaf 3.000 m² 
 • Inmiddels 16 kavels verkocht
 • In bereik van de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen
 • Vooruitlopend op verbreding Merwedebrug

Bedrijvenvereniging

Bedrijven die zich vestigen op het transportcentrum zijn tevens lid van de bedrijvenvereniging Transportcentrum Schelluinen/West. De gevestigde ondernemers kiezen hiertoe uit hun midden het bestuur. De vereniging neemt taken op zich die vallen onder de noemer van parkmanagement en het collectief belang dienen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als bewegwijzering en beveiliging. Jaarlijks wordt doorgaans drie keer vergaderd.