Roms Kavels

KAVELS OP TRANSPORTCENTRUM SCHELLUINEN WEST

Bovenstaand kaartje van de 2e fase met de kavels is beschikbaar onder het tabblad downloads. Alle kavels in de eerste fase zijn verkocht. Medio 2022 is gestart met het bouwrijp maken van twee kavels in de 2e fase aan de westzijde van het bedrijventerrein. Deze hebben samen een totale omvang van circa 4 hectare. Voor een van deze twee kavels ter grootte van 18.000 m2 is rond eind augustus/begin september 2022 een advertentie geplaatst in de media. Inmiddels is de verkoopprocedure voor de verkoop van de laatste kavel op Schelluinen-West eind 2022 afgerond en zijn we geheel uitverkocht.

Bedrijvenvereniging

Bedrijven die zich vestigen op het transportcentrum zijn tevens lid van de bedrijvenvereniging Transportcentrum Schelluinen/West. De gevestigde ondernemers kiezen hiertoe uit hun midden het bestuur. De vereniging neemt taken op zich die vallen onder de noemer van parkmanagement en het collectief belang dienen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als bewegwijzering en beveiliging. Jaarlijks wordt doorgaans twee keer vergaderd.