Volop in aanbouw

Goede ligging
Goede m2 prijs

Home

Hier uw bedrijf

Nu het nog kan
Eerste fase: circa 70% verkocht

Naar de kavels

Transport, logistiek, distributie

Ook branchefaciliterend

Home

Bedrijventerrein Schelluinen-West is een modern en goed ogend bedrijventerrein gericht op transport, logistiek en distributie. Ook toeleverende bedrijven zijn welkom. Het transportcentrum ligt bijzonder centraal, nabij Gorinchem, in directe aansluiting op het knooppunt A-15 / A-27. 

Kavels

Het bedrijventerrein Schelluinen-West bestaat uit twee fasen die na elkaar aangelegd worden. In totaal is er 35 hectare bruto bedrijventerrein te koop.

Vrachtwagenparkeren

Voor deze kleine ondernemingen biedt ROM/S in de loop van de komende jaren gefaseerd de mogelijkheid om op centrale parkeerterreinen beveiligde parkeerplaatsen te huren.

ROM/S

REGIONALE ONTWIKKELINGS- MAATSCHAPPIJ SCHELLUINEN-WEST

Uitvoeringsorganisatie van de gemeenten uit de regio samen met Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling (BNGGO). De thans zes regio-gemeenten hebben daarom de handen ineen geslagen en samen de ambitie geformuleerd voor een collectief bedrijventerrein voor transport en logistiek.

Werkwijze

Een transportbedrijf dat in aanmerking komt voor een kavel op Schelluinen-West krijgt een tweeledige aanbieding. Allereerst is dat een aanbieding voor het perceel op Schelluinen-West tegen een marktconforme prijs. Als tweede ontvangt het een aanbieding van ROM/S voor de vertreklocatie op basis van de geldende bestemming

Acht regio-gemeenten hebben de handen ineen geslagen en samen de ambitie geformuleerd voor een collectief bedrijventerrein voor transport en logistiek